Nejbližší výlet

Výlet č. 4    Zlatohorská hornatina
Datum:      10. 3. 2018

Trasa:              Valštejn – Hraniční vrch – Město Albrechtice
Délka:             17,2 km

Trasa:              Třemešná – Hraniční vrch – Město Albrechtice
Délka:             9,9 km

U obou tras na začátku výšlapu prohlídka zámku v Linhartovech

Mapa: KČT 58 – Bruntálsko, Krnovsko a Osoblažsko
Vedoucí:         Minková

Odjezdy: Karviná 6:00       Petřvald 6:20            Havířov 6:30             Ostrava 6:40
Délka trasy autobusu: 115 km                             Předpokládaný odjezd zpět: 17:00

Zajímavá místa:

Valštejn: dnes součást Města Albrechtice. Založen po r. 1602, má dvě části – Velký a Malý Valštejn. Třetí, Ztracená Voda, v poválečných letech úplně zanikla. Ryze německá obec mívala až 900 obyvatel, byla zde škola, tři kaple, fara, kostel sv. Františka Xaverského. Dnes má 30 obyvatel, dosud existuje kaple v Malém Valštejně, fara, pomník padlým z 1. světové války, socha sv. Jana Nepomuckého. Kostel zbořen v r. 1984. Okolní příroda je téměř nedotčená civilizací.

Město Albrechtice: první písemná zmínka z r. 1377, od r. 1573 město, má kolem 3.000 obyvatel. Renesanční zámek vznikl v r. 1580 přestavbou tvrze z r. 1410, v 17. století přebudován barokně. Druhý empírový zámek je z r. 1837, poblíž empírový kostel Povýšení sv. Kříže. Na náměstí barokní kostel Navštívení P. Marie, sloup Sv. Anna Samotřetí a památkově chráněný měšťanský dům č. 21. Budova pivovaru je technická památka.

Hraniční vrch: 541 m n. m., od r. 2011 tu stojí veřejně přístupná zajímavá rozhledna s unikátní konstrukcí.

Linhartovy: ves na pravém břehu Opavice, dnes součást M. Albrechtic. Významný renesanční zámek z konce 16. století vznikl přestavbou vodní tvrze. Později zbarokizován. Kolem zámku park (jeden z nejstarších v celém Slezsku) s 850 let starým dubem Mouřenín. Značná část parku je dnes za Opavicí v Polsku.

Turistická známková místa
1286    Linhartovy – IC Město Albrechtice, zámek
1940    Rozhledna Hraniční vrch –  IC Město Albrechtice, zámek

Výškový profil: