Nejbližší výlet

Výlet č. 4     Haná
Datum:      7. 3. 2020

Trasa:             Tovačov – Kojetín – Chropyně
Délka:            22,5 km (5:40)
Trasa:             Kojetín – Chropyně
Délka:            12,5 km (3:20)

Mapa:            KČT 57 Haná – Olomoucko
                        KČT 89-90 Slovácko – Chřiby a jižní Haná

Vedoucí:       M. Minková

Odjezdy:       Karviná 6:00 Petřvald 6:20            Havířov 6:30             Ostrava 6:40
Délka trasy autobusu: 155 km                             Předpokládaný odjezd zpět: 17:00

Předpokládaná cena: 310,- Kč

Zajímavá místa:
Tovačov: Prvně připomínán r. 1203. Rozsáhlá vodní pevnost (dnešní zámek) s 96 m vysokou věží a renesančním portálem vzniká v 16. stol. přebudováním staršího objektu Pernštejny. Ubránila se v r. 1642 i Švédům (četné památníky na zdejší boje). Kostel sv. Václava je z r. 1786.

Kojetín: Doložen už v r. 1280. V květnu 1945 došlo k pětidenním bojům o město, mnoho domů poškozeno, 27 občanů zahynulo. Raně barokní kostel Nanebevzetí P. Marie  se dvěma věžemi a hodnotným interiérem je z let 1690-1692, kříž u kostela z r. 1756. Morový sloup na náměstí je z r. 1705 a socha sv. Floriána z r. 1747. Ve městě dříve byla silná židovská komunita, po ní se zachoval židovský hřbitov.

Chropyně: Písemně zmiňována poprvé r. 1261. V 15. stol. byla středem nevelkého panství, budovaly se velké rybníky. V roce 1868 postavený cukrovar byl v r. 1949 přebudován na nynější Technoplast. Renesanční zámek vznikl na starých základech v r. 1615. V něm muzejní exponáty, sbírka zbraní ze 17. stol., rytířský sál, sál hanáckého krále Ječmínka, expozice. E. Axmana a E. Filly. Zámecký rybník je přírodní rezervace. Barokní kostel sv. Jiljí s cenným vybavením vznikl r. 1772 přestavbou staršího, pozdně románského. Po malých lázních zničených povodní r. 1997 zůstal minerální pramen s jedinečným složením vody v Evropě.

Malá Bečva: Je to vodohospodářský významný umělý kanál odvádějící vodu z Bečvy u Troubek.  Dlouhý je přes 18 km, široký 5-10 m, na předměstí Kroměříže se vlévá do Moštěnky, s ní o kousek dál do Moravy. Vybudován byl k zajištění vody pro chropyňský mlýn, závlahy a napájení rybníků.
Konstruktéři umělého kanálu se museli vypořádat s problémem, jak umožnit křížení toků náhonu a přírodní říčky. Řešení se našlo v podobě tzv. vantroků („mostů pro vodu“). Na jiném místě konstuktéři zvolili unikátní řešení – vést sifonem náhon pod říčkou.

 
Vantrok                                                                 Sifon      

Turistické známky:
0258    Tovačov – Zámek Tovačov, rest. U Tří Králů
0752    Chropyně – Zámek Chropyně
1094    Kojetín – IC Kojetín, hosp. U Pedyho
1128    Bojiště Tovačov 1866 – Zámek Tovačov

Delší trasa:

Kratší trasa: